Huis van de Stad Harderwijk

Locatie: Havendam 56, Harderwijk
Oppervlakte: 5.000m2
Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
Periode: sept 2016 – maart 2017

Upgrade interieur van jaren 80 gebouw. Overall coördinerend voor de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische zaken.